Curriculum Vitae

Efter at have tilbragt det meste af mit arbejdsliv som en af velfærdsstatens fodsoldater, ønsker jeg nu at bidrage til og påvirke velfærdsstatens videre udvikling i en anden rolle.

  Interesseområder  
  Kvalitative og kvantitative undersøgelser, herunder tekstanalyser og interviews.
  Sociale interaktioner, og deres meningsdannelser, i digital såvel som analog form.
  Computer-assisterede undersøgelser, herunder Natural Language Processing og Machine Learning.
  Uddannelse  
2020 Pædagogisk Sociologi,
Kandidat (igangværende),
Århus Universitet,
Århus
Jeg arbejder især med et kritisk blik på det specialiserede voksenområde, blandt andet dokumentationens konsekvenser og berettigelsen af en pædagogisk referenceramme. Jeg udforskede den algoritmiske sociologi til analyser af Instagram, og udviklede herigennem kendskab til R og tidyverse-tilgangen. Dette førte jeg videre i mit speciale, hvor jeg udforskede taler fra folketinget med et bredt udvalg af NLP og ML værktøjer.
2012 Pædagog,
Professionsbachelor,
University College Nordjylland,
Aalborg
Specialisering i funktionsnedsættelser, med særligt fokus på pædagogens rolle. Jeg er især tilfreds med mit arbejde med den pædagogiske handletvang. Arbejdet med mennesker forudsætter, at der handles i relationen - og der er ingen ikke-handling. Dette stiller store krav til den professionelles refleksionsevner, både i og efter en given situation.
  Arbejdserfaring  
2012–d.d. Skovbo, Sødisbakke
Pædagog
Mariager
Arbejder med voksne mennesker med autismespektrumforstyrrelser og lignende. Jeg var fungerende TR i 9 måneder, og har ivaretaget kontaktpædagog-opgaver, samt lavet dataudtræk fra vores journalsystem. Siden juni 2017 har jeg arbejdet som vågen nattevagt.
2003-2012 Diverse
Omsorgsmedarbejder
Aalborg, Lillesand, med videre
Jeg har arbejdet som ufaglært i handicapområdet, både som voksenven og tilkaldevikar. Jeg har også været tilkaldevíkar i ældreplejen.
  Om mig  
  Civilstand Gift, med 3 børn i alderen 6 til 12
  Sprog Engelsk, norsk, dansk, R, python
  Interesser Tae Kwon Do (har sort bælte), madlavning, rollespil
Download PDF View in English